Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään tavat, joilla CosierCare kerää, käsittelee, käyttää, suojaa ja siirtää henkilötietojasi. CosierCare on hyvän olon hoitola, joka tarjoaa hoitokäsittelyitä kasvoille, vartalolle, käsille ja jaloille. Yrityksen Y-tunnus on 3327563-3. Yrityksen tietosuojavastaava on Sini Hietala. Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan/tietojen omistajaan lähettämällä viestin sähköpostitse osoitteeseen sini@cosiercare.fi. tai kirjeitse osoitteeseen Pispalan Valtatie 50L, 33720 TAMPERE.

Kerättävät tiedot

CosierCare:lle kerättävät henkilötiedot sisältävät seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Kotiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Puhelinnumero
 • Terveystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Me täällä CosierCare-hoitolassa suhtaudumme yksityisyyteesi vakavasti, emmekä koskaan myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Suoramarkkinointia suoritetaan vain nimenomaisen suostumuksesi nojalla, jonka voit perua milloin tahansa. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi tarjotaksemme tuotteitamme, palveluitamme ja hoitojamme sekä täyttääksemme kaupalliset ja oikeudelliset velvoitteemme.

Emme koskaan kerää sinusta henkilötietoja, joita emme tarvitse tai säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen tarkoitusten johdosta.

Pyytäessämme sinulta arkaluonteisia henkilötietoja (esim. terveydentilaasi liittyviä tietoja), syy pyynnölle ilmoitetaan selkeästi yhdessä käsittelyn tarkoitusten kanssa. Terveydentilaan liittyviä asioita kysytään epätoivottujen fyysisten reaktioiden välttämiseksi. Nimenomainen ja allekirjoitettu suostumuksesi on aina edellytys suorittamallemme terveystietojesi keräämiselle ja käsittelemiselle. 

Kuka käsittelee tietojani

CosierCare,
Tietosuojavastaava: Sini Hietala
sini@cosiercare.fi
Pispalan valtatie 50L 33720 Tampere

CosierCare toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa asetetuissa tarkoituksissa. Book Salon Oy, Y-tunnus 2786121-4, Rautatienkatu 20 15110 Lahti (ajanvaraus- ja kassajärjestelmämme toimittaja) käsittelee henkilötietoja puolestamme, sekä toimii näin henkilötietojen käsittelijänä. 

Tietosuojavastaava: Jonne Castrén: 
Book Salon Oy

℅ Tietosuojavastaava
Rautatienkatu 20
15110 Lahti 

Book Salon Oy:n tietosuojaseloste on luettavissa täältä.  Linkistä voit tutustua siihen, mitä tietoja Book Salon kerää asiakkailta.

Book Salon Oy:n tulee käsitellä henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti. 

Henkilötietietoja käsitellään

 • Niiden henkilötietojen keräämiseksi (nimi, osoite, sähköposti, yhteysnumero, syntymäaika), jotka vaaditaan sopimukseen sitoutumiseen palvelun tai tuotteen myymiseksi.
 • Viestinnän välittämiseksi sinulle, sisältäen ajanvarausten vahvistukset ja niitä koskevat muistutukset sekä varauksesi muuttamista tai peruuttamista koskevat pyynnöt.
 • Terveydellisten tietojen keräämiseksi, jotta palvelut voidaan suorittaa asianmukaisesti sekä niiden tuotteiden ja palveluiden alueiden korostamiseksi, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa asiakkaille terveydellisiä ongelmia.
 • Turvallisen palvelun turvaamiseksi sekä alan standardien mukaisten neuvojen tarjoamiseksi.
 • Relevanttien tarjousten, mainosten ja tietojen valitsemiseksi sinulle.
 • Asiakasmäärämme arvioimiseksi.
 • Lain vaatimien tai oikeudelliseen prosessiin reagoimiseen tarvittavien henkilötietojen säilyttämiseksi.
 • Vakuutustarkoituksissa säilyttämiseksi.
 • Asiakasrekisterien säilyttämiseksi.

Oikeutesi tietojen kohteena

Mikäli henkilötietojasi on CosierCare-hoitolan hallussa, sinulla on tiettyjä niihin liittyviä oikeuksia. Kun olet antanut meille suostumuksesi yhteydenottoihimme osana markkinointipalveluitamme, voit muuttaa suostumustasi tai peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa käyttämällä kaiken suoramarkkinointimme yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta tai ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme. 

Sinulla on myös oikeus:

 • Ennen tietojen keräämistä saada tieto siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään
 • Saada pääsy henkilötietoihisi sekä tietojen keräämisen jälkeen tieto siitä, miten tietojasi käytetään.
 • Vaatiahenkilötietojesi korjaamista, mikäli ne ovat virheellisiä, epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita.
 • Vaatia henkilötietojesi poistamista, kun käsittelyn jatkamiselle ei ole pakottavaa syytä.
 • Vaatia käsittelyn rajoittamista, henkilötietojesi käsittelyn estämiseksi.
 • Saada henkilötietosi siirrettyä, kopioitua tai siirrettyä meiltä toiselle organisaatiolle helposti luettavassa muodossa.
 • Vastustaa suoramarkkinointia.

Kerättyjen tietojen erityiskategoriat

Ennen hoitoa kysytään terveyskysymyksiä, jotta voimme korostaa hoitoja, joilla voi mahdollisesti olla haitallisia vaikutuksia terveydellesi johtuen ottamastasi lääkityksestä tai terveydentilastasi. CosierCare pyytää aina suostumustasi ennen tällaisten tietojen keräämistä ja käsittelemistä. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, ottaen kuitenkin huomioon oikeudelliset, vakuutusliitännäiset sekä sopimusvelvoitteista johtuvat rajoitukset (katso lisää kohdasta "oikeutesi tietojen kohteena"). Yksityisyytesi on meille erittäin tärkeää ja käytämme tällaisia tietoja ainoastaan sen määrittämiseen, onko tietty hoito sinulle sopiva. 


Keräämismenettelyt

Henkilötietojasi kerätään Book Salon -palvelun, verkkosivujemme tai sosiaalisen median kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjallisesti, hoitolassa tai millä tahansa muulla tavalla ja ne kerätään vain sinun luvallasi. Tiedot säilytetään käyttämällä Book Salon Oy:n -ohjelmistoalustaa. CosierCare antaa sinulle pääsyn tiliäsi ja varauksiasi koskeviin tietoihin Book Salon -palvelun kautta kerrottujen tietojen katselu- ja päivittämistarkoituksessa.


Lasten yksityisyys

CosierCare ei kerää alle 16-vuotiaiden lasten henkilötietoja ilman vanhemman tai huoltajan suostumusta. Mikäli uskot, että meillä on hallussamme alle 16-vuotiasta lasta koskevia tietoja, olethan yhteydessä meihin. Mikäli emme kykene saamaan asianmukaista vanhemman tai huoltajan suostumusta välittömästi, poistamme tällaiset tiedot.

Tietojen jakaminen

Henkilötietojasi jaetaan ainoastaan Book Salon Oy:n edustajien kanssa ainoastaan siinä tapauksessa, että tarvitsemme asiakastukea tai vianetsintää. CosierCare ei jaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa ilman etukäteistä suostumustasi, ellei kyseessä ole tässä tietosuojaselosteessa jo määritelty kolmas osapuoli taikka kun jakamista vaaditaan meiltä osana soveltuvien tietosuojalakien mukaisia oikeudellisia velvoitteitamme. 


Henkilötietojen käsittelijoiden käyttäminen

Henkilötietojen käsittelijät ovat kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat meille tiettyjä palvelumme osia. Kun käytämme kolmatta osapuolta, olemme sopimuksin asettaneet tiukat ehdot, jotka säätelevät henkilötietojesi käsittelyä eikä mitään toimia voida suorittaa ilman ohjeistusta meiltä. Kolmannet osapuolet, joiden kanssa työskentelemme, eivät koskaan jaa tai julkista henkilötietojasi ja säilyttävät niitä aina turvallisesti.


Book Salon Oy ja tietojen säilyttäminen

CosierCare käyttää Book Salonin tarjoamaa ohjelmistoa ajanvarausten hallintaan, asiakkuuksienhallintaan ja markkinointiin. Book Salonin tietosuojaseloste on luettavissa tästä.

Säilytämme henkilötietojasi vain sen niin kauan kuin on tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi sinulle asiakkaanamme. CosierCare on verolakien mukaan velvollinen säilyttämään henkilötietojasi vähintään 7 vuotta. Terveys- ja turvarekistereitä säilytetään 10 vuotta. Mikäli olet antanut meille markkinointitarkoituksia koskevan suostumuksesi, säilytämme tarvittuja vähimmäistietoja siihen asti, kun ilmoitat meille, ettet enää halua vastaanottaa tällaisia ilmoituksia.

Edellytykset, joiden nojalla voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä sisältävät:

 • Voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli meillä on oikeudellinen peruste tai velvollisuus taikka se on oikeutetun etumme mukaista.
 • Voimme jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, kun se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten todentamiseksi tai toteuttamiseksi taikka niiltä puolustautumiseksi.

Henkilötietojen siirrot

Kun henkilötietojasi käsitellään Book Salon-ohjelmiston kautta, kaikkia tietoja säilytetään EU:n alueella.  Prosessien aikana tietosi salataan sekä siirtojen, että säilytyksen aikana. 


Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Seuraamukset mikäli et luovuta henkilötietojasi CosierCarelle

Mikäli haluat ostaa palvelun meiltä, tiettyjä henkilötietoja vaaditaan sopimuksen solmimiseksi. CosierCare ei voi sitoutua palvelun ostamista koskevaan sopimukseen kanssasi, mikäli et anna henkilötietojasi. Kuten tässä tietosuojaselosteessa on todettu, käsittelemme henkilötietojasi noudattaaksemme oikeudellisia ja lakimääräisiä velvollisuuksiamme sekä sopimusten täyttämiseksi. Sinulla on aina mahdollisuus kieltäytyä luovuttamasta henkilötietoja, mutta tällöin emme voi tarjota sinulle tiettyjä palveluita tai hoitoja.


Henkilötietojesi suojaaminen

Asianmukaiset toimenpiteet suoritetaan henkilötietojesi suojaamiseksi organisaation sisäiseltä tai ulkoiselta luvattomalta tai asiattomalta pääsyltä. Yhteytesi Book Salon-järjestelmään käyttää HTTPS tiedonsiirtoprotokollaa sekä TSL suojausta. Tämä tarkoittaa, että kaikki Book Salon -järjestelmään siirretyt tiedot salataan tietojen syötön ja pilvipalveluun siirtämisen aikana. 

Valitukset

Mikäli haluat tehdä valituksen liittyen tapaan, jolla henkilötietojasi on kerätty tai käsitelty CosierCare-hoitolassa, taikka et ole tyytyväinen valituksen käsittelyyn, sinulla on oikeus tehdä valitus suoraan valvontaviranomaiselle ja CosierCare-hoitolaan tietosuojavaltuutetulle. 


Tietosuojavaltuutettu: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki.

CosierCare, tietosuojavaltuutettu/GDPR omistaja
Pispalan valtatie 50 L
337200 Tampere
gsm 050 302 0035
sini@cosiercare.fi
www.cosiercare.fi